KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU

                                 KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu (KOKGB) adı başında otorite figürine karşı olumsuz, tekrarlanan, giderek artan davranış biçimlerinden oluşur.Çoğu zaman belli yaş dönemlerinde (2-5 yaş grubu) çocuklar normal gelişimsel olarak karşı gelebir. Bunun bir bozukluk […]

Devamını Oku

ÖZGÜL FOBİ

                                                          ÖZGÜL FOBİ Fobi korkudan farklı olarak yoğun, sürekliliği olan, kontrol edilemeyen, kaçınılan, yaşa özgül olmayan ve günlük yaşantıyı bozan korkulardır. Özgül fobiler 5 alt tipe ayrılır.Bunlar […]

Devamını Oku

ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

                                               ÖĞRENME BOZUKLUKLARI Çocukların yaş, zeka , aldığı eğitim ve çevresel faktörler gözönünde bulundurulduğunda okuma-yazma, matematik gibi alanlarda beklenenin altında olması durumuna Öğrenme Bozukluğu denir. Öğrenm,e Bozukluğu Öğrenme güçlüğü ya da disleksi gibi […]

Devamını Oku

PANİK BOZUKLUK

                                                         PANİK BOZUKLUK Son yıllara  kadar panik bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülebilirliği konusunda ciddi tartışmalar vardı ancak yapılan çalışmalarda çocuk ve ergenlerde de panik bozukluğun görülebileceği bulundu. Panik […]

Devamını Oku

AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU

                                             AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU Ayrılık kaygısı bozukluğunun (AKB) temel özelliği evden veya ana bağlanma nesnelerinden ayrılma ile yaşanan yoğun kaygıdır. Ayrılık kaygısı bozukluğu tanısının konulabilmesi için kaygının çocuğun gelişim düzeyine göre beklenenden fazla olması, […]

Devamını Oku

KAYGI BOZUKLUKLARI

 KAYGI BOZUKLUKLARI Çocukluk çağı psikopatolojilerinden “ Kaygı Bozukluğu “ yakın zamana kadar tanımlama sınırlarının belirgin olmaması ve bazı kaygı bozukluklarının seyrek görülmesi nedeniyle en zor alanlardan biri olmuştur. Ancak son on yılda bu konuda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Kaygı bozukluğu başlığı altında yer alan bozukluklar şunlardır: Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Panik Bozukluğu Özgül Fobi Sosyal Kaygı Bozukluğu […]

Devamını Oku

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

                                      OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ( OKB ) Obsesyonlar tekrarlayan, inatçı, rahatsız eden, mantıksız olduğu kabul edilmesine rağmen akıldan uzaklaştırmada zorluk yaşanan düşünce, dürtü ve düşlemlerden oluşurken kompulsiyonlar, obsesyonların yol açtığı kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan tekrarlanan, amaçlı, […]

Devamını Oku

OTİZM

                                                                       OTİZM Otizm, belirtileri yaşamın ilk 3 yılında başlayan iletişim ve etkileşim alanında belirgin gecikme olan ve kısıtlayıcı ilgi alanı olan […]

Devamını Oku