ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

                                               ÖĞRENME BOZUKLUKLARI

Çocukların yaş, zeka , aldığı eğitim ve çevresel faktörler gözönünde bulundurulduğunda okuma-yazma, matematik gibi alanlarda beklenenin altında olması durumuna Öğrenme Bozukluğu denir. Öğrenm,e Bozukluğu Öğrenme güçlüğü ya da disleksi gibi isimlerlede adlandırılabilir. Yapılan çeşitli çalışmalarda toplumda görülme sıklığı %10 civarındadır. Yapılan çalışmalar Öğrenme Bozukluklarının genetik nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklara göre 3-4 kat fazladır. Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar okul hayatında oldukça zorlanırlar. Genelde okul hayatları erken dönemde biter. Eskiden öğrenme bozukluğu olan çocuklar aileleri tarafından okuyamadıkları için erkenden okuldan alınıp iş hayatına yönlendirilerdi.

3 alt tipi vardır. Bunlar Okuma Bozukluğu, Matematik Bozukluğu ve Yazılı Anlatım Bozukluğudur. Bu 3 alt tipten en çok görüleni Okuma Bozukuğudur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu %60 oranında Öğrenme Bozuklularıyla beraber görülür. Erken tanı çok önemlidir. Geç kalındığında ders başarızlığı, okuldan soğuma, okul reddi, yaşıt sorunları, depresyon ve davranım bozukluğu açısından risk çok artar.

BELİRTİLER

Okul Öncesi Dönemde

 • Konuşmanın Gecikmesi
 • Kelime sayısının yaşına göre az olması
 • Nesnelerin isimlerini karıştırma
 • Kelimeleri yanlış söyleme
 • Konuşmanın tanımadık kişiler tarafından anlaşılmaması
 • Kendilerini ifade etmekte zorlanma
 • Kısa cümleler kurma
 • Renk,sayı,geometrik şekileri öğrenmekte zorlanma ve karıştırma
 • Zaman,yer,yön karıştırma
 • Yaşına göre motor becerilerde zorlanma(ör: giyinmekte zorlanma..)
 • Yaşıtlarıyla oyun kurmakta ve sürdürmekte zorlanma

Okul Dönemi

 • Harfleri,kelimeleri algılamakta zorlanma
 • Harfleri ve kelimeleri karıştırma (ör b-p gibi)
 • Okuma ve yazmaya geçmekte yaşıtlarına göre geri kalma
 • Okuma ve yazma hızının düşük olması
 • Okuma ve yazmada dikkatsizce hatalar( eksik okuma ve yazma gibi)
 • Okuma ve yazmayı yapmaktan kaçınma
 • Ders başında daha fazla zaman geçirmek zorunda kalma
 • Düşüncelerini ve duygularını ifade etmekta zorlanma
 • Yaşıtlarıyla iletişim sorunları
 • Toplama ,çıkarma,bölme,çarpma işlemlerinde zorlanma ve karıştırma
 • Matematik problemlerini anlamakta zorlanma
 • Kalem tutmada zorlanma
 • Yazı yazmakta zorlanma ve kötü,okunmayan yazı yazma
 • Sağ-sol karıştırma
 • Yer,Kişi,Zaman ile ilgi bilgileri karıştırma(Ör: ayları karıştırma..)

TANI

Detaylı klinik muayene ile konur. Gerektiği durumlarda zeka testlerine ihtiyaç duyulur.

TEDAVİ

Öğrenme Bozukluklarının tedavisi psikososyal ve medikal tedavinin bir arada olduğu çok yönlü yaklaşım ile yapılmalıdır.

 

43 42 41 40 39 38