KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU

                                 KARŞIT OLMA KARŞI GELME BOZUKLUĞU

51Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu (KOKGB) adı başında otorite figürine karşı olumsuz, tekrarlanan, giderek artan davranış biçimlerinden oluşur.Çoğu zaman belli yaş dönemlerinde (2-5 yaş grubu) çocuklar normal gelişimsel olarak karşı gelebir. Bunun bir bozukluk olabilmesi için 6 aydan uzun sürmesi ve hem çocuğun hem de ailenin bu durumdan etkilenmesi gerekir. Tipik olarak KOKGB olan çocuklar tanıdıkları otorite figürleriyle sorun yaşarlar. Bozukluğun şiddetlenmesi durumunda ise herkesle sorun yaşamaya başlarlar.

Toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak %10 civarındadır. Erkeklerde kızlardan daha fazla gözükür. Genelde okul öncesi dönemde görülmeye başlar.KOKGB gelişmesinde genetik,psikolojik ve sosyolojik nedenler rol oynar. Ebeveyne güvensiz bağlanma, geniş aile, aşırı değerli çocuk, olumsuz aile örneği, aile içi şiddet,duygusal-fiziksel-cinsel istismar, ailede psikiyatrik bozukluklar baslıca nedenler olarak sıralanabilir. KOKGB, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile %60-80 beraber gözükür. Genelde KOKGB olan çocuklar herşeye Hayır derler.

49Tedavi edilmediği zaman ilerleyen yaşlarda yüksek oranlarda Davranım Bozukluğuna doğru ilerler. KOKGB erken başlaması, ailede psikiaytrik bozuklukların (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,Davranım Bozukluğu, Anti-Sosyal Kişilik Bozuluğu, Alkol-Madde Kullanım Bozukluğu) olması ilerde Davranım Bozukluğuna dönüşmesi açısından ciddi risk oluşturur.

KOKGB bozukluğunun tedavisi etyolojik nedenlerin tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesidir.Gerektiği durumlarda da medikal tedaviye ihtiyaç duyulur.Tedaviye oldukça olumlu yanıt verirler.

 BELİRTİLER

  • Sık sık çabuk sinirlenme, huysuzlanma50

  • Sık sık büyüklerle tartışmaya girme

  • Büyüklerin isteklerine ve kurallarına çoğu zaman karşı gelme

  • Çoğu zaman isteyerek , başkalarını kızdıran şeyler yapma

  • Kendi yaptığı yaramazlıkları için başkalarını suçlama

  • Çoğu zaman alıngan olma, başkalarınca kolay kızdırılma

  • Çoğu zaman kızgın gözükme

  • Kinci ve intikam peşinde olma

52     47 46