DEPRESYON

                                                              DEPRESYON

Depresyon bebeklikten itibaren başlayabilen, hayatın her döneminde sık görülen, insanların hayat kalitesini düşüren, çoğu zaman diğer psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği, tedavi edilmediği zaman ciddi sonuçlara yol açan ama tedavisi iyi sonuçlar veren bir psikiyatrik bozukluktur. 20. yüzyıla kadar bebek ve çocukların depresyona girebileceği çok fazla gündeme gelmemiştir. Bunun sebepleri arasında çocukluk çağı depresyonunun erişkin depresyonundan farklı belirtilerle gitmesi ve erişkinler kendilerini ifade edebilirken çocukların kendilerini direk ifade etmemesi sayılabilir.

Yapılan çalışmalarda depresyon belirtilerinin toplumda %10-50 arasında gözüktüğü bulunmuştur.Toplumda depresyon okul öncesi dönemde yaklaşık olarak %1 gözükürken yaşla beraber oranlar artar.Okul döneminde yaklaşım %3 iken ergenlerde bu oran % 20 lere kadar çıkabilir.Depresyon yaklaşık olarak erkek ve kız çocuklarında eşit gözükmektedir.Depresyonun nedenlerine baktığımızda genel olarak genetik nedenler ön planda olmak üzere , olumsuz yaşam olayları, aile içi çatışmalardır.

Depresyonun erken başlaması, tekrarlaması, şiddetinin fazla olması, başka psikiyatrik bozuklukların eşlik etmesi, olumsuz yaşam olaylarının olması, ebeveynlerdeki psikiyatrik bozukluklar,çevre desteğinin olmaması kötü gidişatı gösteren nedenlerdir.Erken tanı ve tedavi kötü gidişatı durdurmak ve intihar gibi kötü sonuçları önlemek açısından çok önemldir.

Okul Öncesi Belirtiler

 • Mutsuz görünüm
 • Çabuk sinirlenme
 • İstekleri olmadığında aşırı tepki verme
 • Çabuk,nedensiz ağlamalar
 • İştahta artış ya da azalma
 • Yaşıtlarıyla az zaman geçirmeye başlama
 • Oyun,oyuncak ve etkinliklere ilginin azalması
 • Sebepsiz karın ağrısı,baş ağrısı
 • Hareketlerde yavaşlama

Okul Dönemi Belirtiler

 • Mutsuz görünüm
 • Çabuk sinirlenme
 • İstekleri olmadığında aşırı tepki verme
 • Çabuk,nedensiz ağlamalar
 • İştahta artış ya da azalma
 • Yaşıtlarıyla az zaman geçirmeye başlama
 • Derslerde dikkat azalması
 • Ders başarısında düşme
 • Değersizlik düşünceleri (Ör: annem-babam beni eskisi kadar sevmiyor,başarısız bir çocuğum..)
 • Sebepsiz karın ağrısı,baş ağrısı
 • Hareketlerde yavaşlama

Ergenlik Dönemi Belirtileri

 • Mutsuzluk
 • Hayattan zevk alamama
 • Çabuk sinirlenme
 • Halsizlik,Yorgunluk
 • İstekleri olmadığında aşırı tepki verme
 • Ağlamalar
 • İştahta artış ya da azalma
 • Yaşıtlarıyla az zaman geçirmeye başlama
 • Derslerde dikkat azalması
 • Ders başarısında düşme
 • Değersizlik düşünceleri (Ör: Yakışıklı ya da güzel değilim..)
 • Gelecek kaygısı
 • Umutsuzluk
 • Hareketlerde yavaşlama
 • Davranım Problemleri ( Ör: Evden kaçma,sigara-alkol-madde kullanımı..)
 • Telefon,Televizyon,Bilgisayar kullanımında aşırı artış
 • Karşı cinse ilgi duymamaya başlama
 • İntihar düşünceleri
 • İntihar girişimi

Tanı

Detaylandırılmış Klinik Muayene ile konur. Gerektiği durumlarda psikolojik ölçekler kullanılır.

Tedavi

Depresyon tedavisi psikososyal ve medikal tedavinin bir arada olduğu çok yönlü yaklaşım ile yapılmalıdır.

 

54 55 56 57 5859 60 61 62 63 64