Hizmetler

                                        Muayenehanemizde Sunulan Hizmetler

Psikiyatrik Muayene: En az 45 dakikalık sürelerden oluşmaktadır. Ebeveynlerin en az 1 tanesinin görüşmeye gelmesi gerekmektedir (Özel durumlar hariç) . Özel durumlarda muayene öncesi doktorun bilgilendirilmesi faydalıdır.  Psikiyatrik muayene yaşanılan sorunların bilimsel değerlendirilmesi, sınıflanması ve tedavi önerilerinden oluşmaktadır. Gerektiği durumlarda ileri tetik ( kan tahlili, EEG, MR, işitme testi..) istenmektedir.Ailelerin daha önce yapılan tahlil ve tetikleri muayeneye getirmesi faydalı olur. Psikiyatrik muayene öncesi çocuğun ya da ergenin yaşına göre bilgi verilmesi faydalı olur (Özel durumlar hariç). Özel durumlarda muayene öncesi doktorun bilgilendirilmesi faydalı olur.

Aile  Değerlendirmesi ve Terapisi: Aile – Çocuk değerlendirmesinin beraber yapıldığı görüşme ve terapilerden oluşmaktadır.  Görüşme seansları en az 1 saat sürmektedir.Çocuk ve Ergen Psikiyatri ( Uzm. Dr. Fuat KIRCELLİ ) birlikte aile-çocuk ya da ergeni değerlendirmektedir.
Bilişsel Davranışçı Terapi:  Bilişsel Davranışçı Terapi, bilişsel süreçleri  (düşünce, inanç, yorum, sonuç..) kullanarak  duygu ve davranışlarda değişiklikler yaratır. Bu değişikler kişiyi, yaşadığı sorunlar konusunda daha baş eder duruma getirir. Her sorunda kullanılan bir tedavi yöntemi değildir. Klinik Muayene sonrası doktor tarafından kişi bazlı değerlendirilerek Bilişsel Davranışçı Tedavinin faydalı olup olmayacağı karar verilir. Terapi seansları en az 45 dakikalık sürelerden oluşmaktadır.
Bireysel Psikoterapi: Ruhsal araçları ve özellikle de doktor ile hasta arasındaki ilişkiyi kullanarak ruhsal ve bedensel hastalıkları tedavi eden her yöntemdir. Ergenlik dönemi ( yargılama, soyut düşüncenin geliştiği) ve sonrası etkili bir tedavi yöntemidir. Terapi seansları en az 45 dakikalık sürelerden oluşmaktadır.

Oyun Terapisi
Zeka Testleri

*  WISC-R
Dikkat Testleri

Gelişim Testleri

*  Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Değerlendirme Ölçekleri