YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU

                                                 YAYGIN KAYGI BOZUKLUĞU

Yaygın kaygı bozukluğu(YKB), hastalık, kötü doğa ve hava olayları, riskli durumlar, yapılan hatalar ve gelecek ile ilgili çok sayıda ve yoğun korku ve endişelerle karakterizedir. Bu korku ve endişelere baş ağrısı, gerginlik, huzursuzluk, kalp atım hızında artış gibi fiziksel belirtilerde eşlik eder. Yaygın kaygı bozukluğu yaklaşık olarak % 10 çocuk ve ergende gözlenir.Ergenlik öncesinde YKB kızlar ve erkeklerde hemen hemen eşit sıklıkta görülürken, ergenlikle beraber kızlara sıklığı artmaktadır. Çoğu zaman ayrılık kaygısı bozukluğu ve sosyal kaygı bozukluğu yaygın kaygı bozukluğuna eşlik eder. Çocukluk çağı yaygın kaygı bozukluğu çoğu zaman diğer kaygı bozuklukları özelliklede sosyal kaygı bozukluğu ve ayrılık kaygısı bozukluğu, depresyon ve DEHB ile beraber görülür.

BELİRTİLER

 • Çoğu zaman gergin,huzursuz olma

 • Nedensiz korkular

 • Korktuğu zaman nefes almakta zorlanma,boğulacakmış gibi hissetme

 • Korktuğu zaman çarpıntı,ellerde titreme,karıncalanma,baş dönmesi

 • İnsanların kendisine değer verip vermediği ya da sevip sevmediğinden endişe duyma

 • Korktuğunda aklını kaybedecekmiş gibi hissetme

 • Yaşıtları kadar iyi olup olmadığı konusunda endişelenme

 • Dersleri konusunda başarılı olup olmayacağı konusunda endişe duyma

 • Sınavlardan düşük not ya da başarısız olacağı konusunda endişe duyma

 • Arkadaşları tarafından kaygılı olarak tanımlanma

 • Gelecek ile ilgili yersiz kaygı duyma

Tedavide medikal tedavi ve bilişsel davranışçı tedavi etkilidir.

37 36 35 34 33