SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU (SOSYAL FOBİ)

                             SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU ( SOSYAL FOBİ )

Sosyal kaygı bozukluğu, çocuk ve ergenlerin tanımadığı kişilerle karşılaşması ya da toplumda başkaları tarafından gözlenmesi (örn. toplum önünde konuşma, tahtaya kalkma…) gibi bir ya daha fazla sosyal ortamda devam eden korkulardır.

Yapılan çalışmalara göre Sosyal Kaygı Bozukluğu yaklaşık olarak %1 görülür.Erkeklerde kızlara göre yaygınlığı yüksektir. Sosyal kaygı bozukluğunda çocuk ve ergenlerde en sık yaşanan korku, yaşıtlarıyla konuşma korkusu iken sınıfta yüksek sesle konuşmak, sohbete katılmak ve başlatmak, erişkinlerle konuşmak ve tahtaya kalkmak diğer korkulardır.

Okul öncesi dönemde klinik olarak çekingen ,utangaç ve ebeveyne düşkün çocuklar olarak bilinirler.Okul döneminde ise okula gitmek istememe,sabah okula gitmemek için fiziksel belirtiler (ör: karın ağrısı,baş ağrısı…),okulda öğretmenler tarafından sessiz,sakin ,ideal öğrenci olarak ailelere bilinirler. Okulda performans gerektiren durumlardan kaçınma (ör. Tahtaya kalkmayı tercih etmeme..) ve bu durumla karşı karşıya kalmak zorunda kaldığında fiziksel belirtiler (Ör: yüz kızarması,ellerde titreme..) gösterirler.Ergenlik döneminde ise genelde evde zaman geçirmeyi seven, fazla tanımadığı ortamlara girmeyen, çocuksu, kendine güveni az olan çocuklardır.

Klinik ve toplumsal çalışmalarda gençlerde gözüken Sosyal Kaygı Bozukluğunun ilerde gelişecek diğer kaygı bozukluklarıyla, depresif bozukluklarla, madde kullanım bozukluklarıyla ve intihar girişimleriyle ilişkili bulunmuştur.Sosyal Kaygı Bozukluğuna eşlik eden en sık diğer tanılar major depresyon, madde kullanım bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, özgül fobiler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.Bu nedenlerden dolayı tedavisi çok önemlidir.

Tedavide psikososyal yaklaşım olarak kullanılan bilişsel davranışçı tedavi ile medikal tedavilerin etkinliği yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır.

BELİRTİLER

  • Tanımadığı ortamlarda Yaşıtlarına göre Çekingen ve Utangaç olma

  • Tanımadığı ortamlara gitmek istememe

  • Tanımadığı ortamlara gideceği zaman gergin ve huzursuz olma

  • Performans gerektiren olaylarda (Ör: Sınıf önünde sesli okuma,konuşma..) gergin ve huzursuz olma

  • Performans gerektiren olaylardan kaçma

  • Performans gerektiren olaylarda fiziksel belirtiler (Ör: Yüz kızarması,ellerin-ayakların titremesi..) gösterme

  • Tanımadığı insanlarla konuşmakta zorlanma,kekeleme

32 31 30 29