WISC-R

WISC-R, bireyin genel zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bir ölçme

sistemidir. Çocuğun zeka ve potansiyelinin keşfi amacıyla uygulanır. WISC-R uygulaması

sonucunda; bireye ait sözel ve performans becerilerine dair bilgi elde edilir.

Kaç yaşa kadar uygulanabilir?

6-16 yaş arası tüm çocuk ve ergenlere uygulanmaktadır. Uygulama öncesi, her çocuğun

takvim yaşı hesaplanarak, testteki onun yaşına uygun kısımla başlanır.

Ne kadar sürer?

Uygulama; çocuğun yaşı, motivasyonuna bağlı olarak ortalama 1-2 saat arası sürmektedir.

İçeriği nasıldır?

WISC-R, bireysel bir ölçme sistemi olup, bir oturumda, 1 kişiye uygulanır. Uygulamanın

kendi içinde “sözel testler” ve “performans testleri” olarak 2 farklı alt kategorisi

bulunmaktadır. Sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade gerektiren becerilerini ölçer. Sözel

Testler: Genel bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük dağarcığı, Yargılama, Sayı dizisi alt

testlerini kapsar. Performans testleri bölümünde ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme,

şekillendirme ve hizalama becerileri ölçülmektedir. Performans Testleri: Resim tamamlama,

Resim düzenleme, Küplerle desen, Parça birleştirme, Şifre, Labirentler alt testlerini kapsar.

Nasıl uygulanır?

WISC-R uygulanırken; her alt testin soruları, uygulama yönergesine uygun şekilde çocuğa

yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir. Alt testlerin bazıları, süreye dayalı

olarak uygulanır.

WISC-R* neden yaptırılmalıdır?

Çocukların erken yaşta içinde bulunduğu zeka seviyesinin belirlenmesi ve ona uygun bir

şekilde yönlendirmeler yapılması için, bu ölçümün yapılması önerilmektedir.

Çocuk uygulama öncesi nasıl hazırlanmalıdır?

WISC-R uygulaması, çocuğun sözel ve performans kabiliyeti ile sürdürüldüğünden, teste

yorgun ve uykusuz gelmemesi son derece önemlidir. Çocuğun uygulamaya getirilmeden önce

uykusunu alması ve diğer fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmış olması önerilmektedir. Bu

ihtiyaçların karşılanmamış olması, test üzerinde bozucu etkiye sahip özellikler

göstermektedir. Öte yandan; çocuğu uygulamaya hazırlamak gibi bir amaç güderek, uygulama

öncesi çocuğa bilgi ya da beceri gerektiren etkinlikler yaptırmak, çocukta performans kaygısı

yaratabilir. Uygulamanın hemen öncesinde, bu tarz bir tutumun benimsenmemesi de

önemlidir.

* Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R): Wecshler çocuklar için zeka ölçeği,

uluslararası geçerliliği olan bir ölçüm ve değerlendirme sistemidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir