KEKEMELİK

                                                                 KEKEMELİK

Kekemelik, genelde okul çağı öncesi ortaya çıkan , aniden ya da yavaş yavaş başlayabilen konuşmanın akıcılık ve zamanlama yönünden bozulmasıdır. Kekemeliğin ortaya çıkma yaşı yaklasık olarak 3 yaş civardır. Bazen daha erken bazende daha geç başlayabilir. Konuşmada ses, hece, sözcük tekrarları, takılmaları, uzatmaları, eklemeleri, kısaltmaları görülür. Bunlar olurken çocuk konuşmaya devam etmek için ağzını büzer, dilini iter, gözlerini kısar, kırpıştırır. Yüz, boyun, beden hareketleriye konuşmaya çalışır. Bu durumda başarısız olursa takıldığı kelimeleri konuşmaktan kaçınırlar, kısa kelimelerle konuşurlar ve fazla konuşmayı tercih etmezler. Zamanla kekemelik devam ederse sosyal ortamlardan kaçınma gelişir. Çoğu zaman kekemelik dönemsel olarak artıp azalır. Stresör faktörler artışlarda önemli rol oynar.Stresör faktörlere bir kaç örnek : anne-baba arasındaki çatışmalar, ekonomik sorunlar, kardeş doğumu, ev ya da okul değişikliği gibi durumları sayabiliriz.

83          82                      81    

            Kekemelik yaklaşık olarak %1-3 arasında görülür. Kekemelik erkeklerde kızlardan daha fazla gözükür. Başlangıc yaşı çocukların konuşmaya başlamasıyla başlar. 10 yaş sonrasında başlaması genelde beklenmez. Kekemelik genetik geçişli olduğundan yakın akrabalarda görülme sıklığı daha fazladır. Kekemelik doğuştan ya da sonradan psikiyatrik ve nörolojik sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kekemeliğin nedeni şimdiye kadar yapılan çalışmalarda tam olarak bulunamamıştır. Kekemeliğe yatkınlığı olan çocuklar korku ya da aşırı stresle karşılaştıkları zaman kekelemeye başlarlar. Kekemelik stress artıran durumlarda (ör: topluluk karşısında ya da tanımadığı kişiyle konuşmada, telefonla konuşmada..) artar. Erişkin yaşa kadar doğuştan olan kekemelik %80 oranında kendiliğinden geçer.Sonradan psikiyatrik ya da nörolojik sorunlara bağlı gelişen kekemelikte ise neden olan sebebin tedavisi olması gerekir.Kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olan psikiyatrik sorunların başında kaygı bozuklukları gelir.Bunun yanında aile içi çatışma, anne-baba boşanması, okuldaki sorunlar kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olabilecek diğer nedenler arasında sayılabilir. Kekemeliğin tedavisinde medikal tedaviler ve konuşma terapileri en etkin yöntemlerdir.

84   80 79 78