PANİK BOZUKLUK

                                                         PANİK BOZUKLUK Son yıllara  kadar panik bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülebilirliği konusunda ciddi tartışmalar vardı ancak yapılan çalışmalarda çocuk ve ergenlerde de panik bozukluğun görülebileceği bulundu. Panik […]

Devamını Oku

AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU

                                             AYRILIK KAYGISI BOZUKLUĞU Ayrılık kaygısı bozukluğunun (AKB) temel özelliği evden veya ana bağlanma nesnelerinden ayrılma ile yaşanan yoğun kaygıdır. Ayrılık kaygısı bozukluğu tanısının konulabilmesi için kaygının çocuğun gelişim düzeyine göre beklenenden fazla olması, […]

Devamını Oku

KAYGI BOZUKLUKLARI

 KAYGI BOZUKLUKLARI Çocukluk çağı psikopatolojilerinden “ Kaygı Bozukluğu “ yakın zamana kadar tanımlama sınırlarının belirgin olmaması ve bazı kaygı bozukluklarının seyrek görülmesi nedeniyle en zor alanlardan biri olmuştur. Ancak son on yılda bu konuda büyük gelişmeler gözlenmiştir. Kaygı bozukluğu başlığı altında yer alan bozukluklar şunlardır: Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Panik Bozukluğu Özgül Fobi Sosyal Kaygı Bozukluğu […]

Devamını Oku

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

                                      OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ( OKB ) Obsesyonlar tekrarlayan, inatçı, rahatsız eden, mantıksız olduğu kabul edilmesine rağmen akıldan uzaklaştırmada zorluk yaşanan düşünce, dürtü ve düşlemlerden oluşurken kompulsiyonlar, obsesyonların yol açtığı kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan tekrarlanan, amaçlı, […]

Devamını Oku

OTİZM

                                                                       OTİZM Otizm, belirtileri yaşamın ilk 3 yılında başlayan iletişim ve etkileşim alanında belirgin gecikme olan ve kısıtlayıcı ilgi alanı olan […]

Devamını Oku

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

                             DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukların yaşına ve gelişim düzeyine göre azalmış dikkat, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. DEHB’nin klinik olarak 3 alt tipi mevcuttur. Bunlar Dikkat Eksikliğinin Ön Planda, Aşırı Hareketliliğin Ön Planda […]

Devamını Oku